mmBTU là gì ?

mmbtu

Đơn vị tính mmBTU là gì?

Trong khí gas thiên nhiên bao gồm giá NG, giá khí CNG, giá khí LNG, 1 mmBTU (1 triệu BTU, đôi lúc còn được viết là “mm BTU”) = 1.054615 GJ. Ngược lại, 1 gigajoule tương đương với 26.8 m³ khí gas tự nhiên ở nhiệt độ và áp suất xác định.

BTU (British Therm Unit): Đơn vị nhiệt trị của Anh quốc
Sm3 (Standard cubic metre): 1 m3 CNG tại điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 15oC, áp suất 1 at)
1kcal = 3.968321 BTU

BTU (viết tắt của tiếng Anh British thermal unit, tức đơn vị nhiệt Anh) là một đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ.

Ở nước Anh  “BTU” được sử dụng để mô tả giá trị nhiệt (năng lượng) của nhiên liệu, và cũng để mô tả công suất của các hệ thống sưởi ấm và làm lạnh, như lò sưởi, lò sấy, lò nướng và điều hòa nhiệt độ.

Một BTU được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước lên một độ Fahrenheit. 143 BTU là nhiệt lượng cần thiết để làm tan chảy 1 pound băng. Trong trường hợp với calorie, có rất nhiều định nghĩa về BTU, dựa trên các nhiệt độ nước khác nhau và sai khác khoảng 0.5%.

Sm3 viết tắt của tên tiếng anh Standard cubic meter , ở điều kiện nhiệt độ 15 độ C và áp suất  1.01325 bar

Sm3 là đơn vị tiêu chuẩn để đo lượng CNG sử dụng trong nhà máy

Đổi Sm3 sang mmBTU để làm gì

Hiện nay, để tính tiền cho CNG/ NG sử dụng tại nhà máy, người ta sẽ quy đổi tất cả về mmBTU , đơn giá của khí CNG hoặc LNG hoặc NG được tính bằng đơn vị là mmBTU  ( VND/mmBTU, usd / mmBTU ) , nhưng đồng hồ tiêu chuẩn tại nhà máy thì sử dụng Nm3 hoặc Sm3, đo đó bạn cần đổi sang mmBTU

Làm sao đổi Sm³ sang mmBTU

mmBTU = A x GHV x Sm³

Trong đó

A = 947,817 x 10^-6 là hệ số chuyển đổi từ MJ sang mmBTU

GHV: Nhiệt trị ( Nhiệt trị này không ổn định, thay đổi theo thời gian, nhưng trị trung bình của nó vào khoảng để tính là 40-41 MJ/Sm³)

Ví dụ chúng ta có 100.000 Sm3 , Nhiệt trị 1 Sm3 = 41 MJ/Sm3, giá 1 mmBTU = 20 usd
=> tính tiền sử dụng CNG

mmBTU = 947.817 x 10^-6 x 41 x 100.000 = 3886  mmBTU

USD = 3886 * 20 = 77 720 USD
Giá và nhiệt trị thay đổi theo thời gian nên chỉ mang tính chất tham khảo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *