ĐẦU DÒ LỬA DF-TV7 / SERIES FLAME DETECTOR

Liên hệ

  • Hãng sản xuât: Teledyne Oldham Simtronics
  • Model: DF-TV7- T / DF-TV7- V
  • Fire types:  UV/2xIR/ 3IR