Electronic Volume Converter EK205

Liên hệ

Thông tin chính và chức năng

  • Sẽ tương tự như EK220 và vỏ được làm bằng vật liệu nhựa đặc biệt
  • Giá sẽ cạnh tranh hơn EK 220
  • giới hạn cho các ứng dụng thông thường, cơ bản có nghĩa là chỉ bao gồm 2 ngõ vào / 2 ngõ ra