Electronic Volume Converter EK220

Liên hệ

Thông tin chính

  • Bộ chuyển đổi thể tích điện tử cho khí tự nhiên bao gồm tích hợp chức năng ghi dữ liệu linh hoạt
  • Tính toán hệ số nén theo AGA8 DC, AGA-8 GC2 hoặc GC1, AGA-NX-19, S-GERG 88 hoặc với K=hằng số.
  • Giao tiếp nối tiếp trên bo gồm RS232 / RS485 và các giao thức khác nhau như IEC 62056-21, Modbus, IDOM
  • Phê duyệt bởi MID
  • EK220 có cảm biến áp suất bên trong hoặc bên ngoài (tùy chọn) đã được phê duyệt cho việc sử dụng trong khu vực nguy hiểm Zone 1; Ex ia (ia) IIC T4