Tài liệu tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt Gas

Bài viết dưới đây của Phúc Sang Minh-JPS sẽ tổng hợp các tài liệu phục vụ cho thiết kế, thi công, lắp đặt trong ngành gas gồm LPG, CNG. LNG , bồn chứa, chai chứa, tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế.

Tài liệu tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt Gas

 • Thiết kế đường ống gas, đường ống LPG, khí hoá lỏng, CNG, LNG
 • Trạm Cấp LPG, CNG, LNG  bồn chứa, kho chứa gas, đường ống, khoảng cách an toàn PCCC
 • Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm LPG
 • Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm CNG
 • Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm LNG
 • Nghị định về kinh doanh khí CNG
 • Nghị định về kinh doanh khí LPG
 • Nghị định về kinh doanh khí LNG

TCVN 6486- 2008 

TCVN 7441-2004

TCVN 11278- 2015 
TCVN 12984:2020

LNG calculation 

QCVN 10 -2012/BCT
QCVN 07-6-2016

QĐ 2785 BKHCN – LNG

Thông tư 40/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

LNG terminal

LNG Value Chain

LNG BASIC

Design and Construction of LNG Storage Tanks

Design, Operation & Safety Aspects of LNG Road Transportation and LNG satellite stations

Installation and equipment for liquefied natural gas – BS EN 1473:2021

 

TIÊU CHUẨN KHÍ LNG

Tài liệu bao gồm :

 • TCVN 8610:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG.
 • TCVN 8611:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ.
 • TCVN 8612:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập.
 • TCVN 8613:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao nhận sản phẩm.
 • TCVN 8614:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.
 • TCVN 8615-1:2010, Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 °C đến -165 °C – Phần 1: Quy định chung.
 • TCVN 8615-2:2010, Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 °C đến -165 °C – Phần 2: Các bộ phận kim loại.

Nghị định 87-2018

Nghị định 136 -2020 về PCCC
Nghị định 25-2019 thay thế Nghị định 13 /2011 về công trình dầu khí trên đất liền

Understanding LNG and Natural gas option 

Fundamentals of Natural Gas Processing

LNG Training Course

CƠ SỞ LNG

Khi Quý khách hàng có nhu cầu cần hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

 

 

2 thoughts on “Tài liệu tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt Gas

 1. Pingback: TCVN 6486:2008 – Phúc Sang Minh (JPS)

 2. Pingback: Quy trình lắp đặt bồn gas công nghiệp - lngvietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *