Natural gas consumption in Vietnam from 2009 to 2021

Natural gas consumption in Vietnam from 2009 to 2021

Natural gas consumption in Vietnam from 2009 to 2021(in billion cubic meters)

 

Release date

June 2022

Region

Vietnam

Survey time period

2009 to 2021

Natural gas consumption in Vietnam 2009-2021

Source : https://www.statista.com/statistics/610502/natural-gas-consumption-in-vietnam/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *