TCVN 8613:2023 – Khí thiên nhiên hoá lỏng LNG

TCVN 8613:2023 – Khí thiên nhiên hoá lỏng LNG

Tải bản full tài liệu khi yêu cầu vào email: sales@jpsgas.com.vn với nội dung: TCVN 8613:2023 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8613:2023

ISO 28460:2010

TCVN 8613:2023 - KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)-CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ – QUY TRÌNH GIAO NHẬN SẢN PHẨM VÀ VẬN HÀNH CẢNG
TCVN 8613:2023 – KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)-CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ – QUY TRÌNH GIAO NHẬN SẢN PHẨM VÀ VẬN HÀNH CẢNG

KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)-CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ – QUY TRÌNH GIAO NHẬN SẢN PHẨM VÀ VẬN HÀNH CẢNG

Petroleum and natural gas industries – Installation and equipment for liquefied natural gas – Ship-to-shore interface and port operations

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ tàu, kho cảng và bến cảng để đảm bảo việc di chuyển an toàn của tàu vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNGC) qua khu vực cảng và giao nhận LNG một cách an toàn và hiệu quả. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho:

a) Dịch vụ hoa tiêu và giao thông tàu biển (VTS);

b) Quá trình lai dắt và neo đậu tàu;

c) Quá trình vận hành kho càng:

d) Quá trình vận hành tàu;

e) Các vấn đề vận hành khác liên quan đến bồn bể chứa (bunkers), chất bôi trơn và nguyên liệu vật liệu và các dịch vụ khác trong khi tàu LNG đang neo đậu dọc theo kho cảng.

Tiêu chuẩn này bao gồm các điều khoản cho:

– Quá trình di chuyển, thả neo, neo đậu và nhổ neo an toàn của tàu tại cầu tàu;

– Giao nhận hàng hóa;

– Tiếp cận từ cầu tàu đến tàu;

– Thông tin liên lạc vận hành giữa tàu và bờ;

– Tất cả các kết nối điều khiển, dữ liệu và hệ thống điện giữa Tàu-Bờ được sử dụng trong quá trình giao nhận, bao gồm cả OPS (ủi lạnh), nếu có;

– Kết nối nitơ lỏng (nếu được lắp sẵn trên cảng);

– Vấn đề nước dằn tàu.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các kho cảng LNG trên bờ thông thường và việc xử lý LNGC trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho mục đích hướng dẫn đối với các hoạt động ngoài khơi và ven bờ.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau (toàn bộ hoặc từng phần) rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu.

Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 8612 (ISO 16904), Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập LNG cho hệ thống kho cảng trên bờ
  • TCVN 10888 (IEC 60079) (các phần), Khí quyển nổ
  • TCVN 12984 (EN 16903), Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại
  • IMO, International ship and port facility security code (ISPS Code), 2003 (Tiêu chuẩn an ninh Công trình cảng và tàu quốc tế, 2003)
  • IMO, International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC Code), 1993 (Tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng và thiết bị cho tàu chở khí hóa lỏng với khối lượng lớn (Tiêu chuẩn IGC))
  • SOLAS, chapter II-2 and chapter V, regulation 12 (chương II-2 và chương V, điều 12).

….

Phúc Sang Minh Gas đã là đối tác tin cậy của hàng trăm khách hàng trong hơn 18 năm qua.

Bằng việc cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng, Phúc Sang Minh Gas đã tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực cung cấp khí đốt LNG/LPG/CNG và khí công nghiệp.

📌 Trụ sở chính: Số 3, Đường 43, An Phú – Mỹ Mỹ, KP 5, P.An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
📌 Chi nhánh (Xưởng): Tổ 5, Ấp Tập Phước, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
📌 VP Đại Diện: Đội 9, Thôn Như Quỳnh, Thị Trấn Như Huỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam,
☎ Số bàn: 028 62778184
📱 Telephone: 094 880 8839
🖨 Fax: (84) 028 – 62778184
Phúc Sang Minh Gas nhà cung cấp khí CNG tại Việt Nam (CNG supplier in viet nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *