Electronic Volume Converter EK280

Liên hệ

Thông tin chính

  • Bộ chuyển đổi thể tích sang điều kiện chuẩn điện tử cho khí tự nhiên bao gồm chức năng ghi dữ liệu tích hợp
  • Tính toán hệ số nén theo AGA8 DC 92, AGA-8 GC2 hoặc GC1, AGA-NX-19, S-GERG 88 hoặc với K=constant.
  • EK280, bên trong vỏ đã có cảm biến áp suất tích hợp

được phép sử dụng trong khu vực nguy hiểm Vùng 0/1; Ví dụ IIB T4 hoặc T3

được phép sử dụng trong khu vực nguy hiểm Vùng 2; Ex nA [ic] IIC T6

  • Tính toán hệ số nén theo AGA8 DC 92, AGA-8 GC2 hoặc GC1, AGA-NX-19, S-GERG 88 hoặc với K=constant.
  • Cũng có sẵn loại chuyển đổi Thể tích khí chỉ cần Nhiệt độ (không có cảm biến áp suất)
  • Có thêm tùy chọn modun kết nối 2G(GPRS)/ 4G (LTE-M/NB-IoT) / iCE2280-Ethernet PoE